strona główna
Moje piękne oczy
  

SZUKAJ:

W niniejszej treści przez Zakład Optyczny Piękne Oczy należy rozumieć Zakład Optyczny W. i A. Zabel z siedzibą w: Piła (64-920) pl. Zwycięstwa 11.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu Zakład Optyczny Piękne Oczy, należącego do Zakładu Optycznego Piękne Oczy, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości
Zakład Optyczny Piękne Oczy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Zakład Optyczny Piękne Oczy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisu i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Partnerzy
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach nienależących do Zakładu Optycznego Piękne Oczy.

Zakład Optyczny Piękne Oczy, właściciel serwisu piekneoczy.pila.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu piekneoczy.pila.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: piekneoczy.pila.pl/polityka_prywatnosci/ Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Zakład Optyczny Piękne Oczy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu piekneoczy.pila.pl. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu piekneoczy.pila.pl